CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

8/16/2008

Kristiyanismo... Paraan ng Pananakop


Kung susuriin, napakaraming paraan ang ginamit ng mga Espanyol sa pananakop ng ating bansa ngunit habang kami ay nagmumuni-muni n gaming grupo sa loob ng malamig na silid (habang naghihintay ng Math), aming napagpasyahan matapos ang pagkahabahabang pag-iisip, na ang pinaka-epektibong polisiya na ipinatupad ng Espanya upang tayo ay maskop ay ang pagpapatupad ng Kristiyanismo bilang Relihiyon ng Bansa.

Bakit nga ba?

Mga mahal naming mga magbabasa, siguro kung hindi dahil sa papel na ginampanan ng Kristiyanismo, hindi magiging matagumpay ang pananakop ng Espanya sa ating Bansa (sa ganitong konteksto, siguro tayo’y mga Muslim). Dahil ang pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa aming palagay ay ang isa sa mga pinaka-simpleng paraan upang mapasunod ang mga sinaunang Pilipino at para kanilang isiping may magandang layunin ang mga dayuhang dumating.

Isipin mo nalang… kung bigla nalang susulpot sila Magellan mula sa dagat at kikidnapin sila Lapu-lapu, ano kaya ang magiging reaksyon ng Cebu at ng buong Pilipinas na may mga dayuhang pumunta para manggulo? Marahil ay agad silang palalayasin ng isla at humaba pa sana ang buhay ni Magellan. Ngunit iba ang ginawa ng mga mananakop uapang ang Pilipinas ay mapasailalim, at ito ang pagpapakilala ng isang bagong paniniwala para sa mga katutubo.

Kaya sa aming palagay, ang pagpapalaganap ng Kristiyanismo ay ang pinakamabisang paraan na kanilang ginawa.

Ngunit hindi man ito nagging epektibo sa buong Pilipinas (kung iisipin ang nagging kondisyon ng mga Moro at ng mga “Cultural Minorities” noong panahong iyon), ito parin ay nagkaroon ng malaking epekto sa pagbuo ng Pilipinas na meron tayo ngayon.

Sana’y maibahagi naming na ang artiulong ito ay naaayon lamang sa aming palagay.

0 reaksyon: